Acquiring the Best Re-finance Deal

Bây giờ là thợ sửa ống nước địa phương để suy nghĩ về việc tái tài trợ khoản vay thế chấp của bạn. Giá hiện đang ở mức thấp nhất mọi thời đại và chính phủ của chúng tôi cũng đang nghiên cứu những cách mới để giúp chủ sở hữu bất động sản tiết kiệm nhiều tiền hơn cho kế hoạch vay thế chấp hiện tại của họ. Và trong khi nó đang diễn ra chậm chạp, môi trường kinh tế của nước ta, cũng như việc thiếu việc làm, cả hai đều có dấu hiệu cải thiện, luôn là khía cạnh tốt nhất của nó đối với ngành bất động sản và đang gia tăng. Tuy nhiên, mặc dù đây luôn là khía cạnh tốt nhất khi nói đến thế giới tái cấp vốn, nhưng việc có thể đảm bảo được nhiều tiền có thể là một thách thức rất lớn đối với một số chủ sở hữu bất động sản. Thực tế tại sao đây có thể là một nhiệm vụ như vậy đối với một số người là bởi vì đánh giá nhà thấp hoặc yêu cầu cho vay khắt khe có thể gây ra một số vấn đề khi cho phép một số chủ sở hữu bất động sản tái cấp vốn. Vẫn có khía cạnh tốt nhất về nó nếu bạn là khách hàng hoặc nhà tái cấp vốn, bạn thực sự có quyền khi nói đến khoản vay thế chấp của mình. Bằng cách nâng cấp kịch bản xếp hạng tín dụng hiện tại của họ và tìm hiểu thêm về tất cả các chương trình chính phủ mới dành cho chủ sở hữu bất động sản hiện có, họ có thể cải thiện đáng kể cơ hội nhận được khoản tái cấp vốn mà họ đã mong đợi. Nếu bạn là chủ sở hữu nhà với số tiền trên 4,5% và đã mua nhà trước tháng 5 năm 2009, bạn có thể đủ điều kiện tái cấp vốn với các điều khoản tốt hơn. Sự sụt giảm giá gần đây đã gây ra sự hỗn hợp giữa các con nợ tiềm năng trên khắp đất nước. Mặc dù những mức giá mới này có nghĩa là thoải mái đối với nhiều chủ sở hữu bất động sản, nhưng nó không phải là trường hợp của tất cả mọi người. Có nhiều người không thể tái cấp vốn bởi vì họ hiện đang nợ căn nhà của mình nhiều hơn số tài sản thực sự có giá trị. Để đủ điều kiện cho một hệ thống chính phủ mới này, chủ sở hữu bất động sản sẽ cần phải có mặt với khoản vay thế chấp của họ và đã có một khoản vay thông qua một trong năm tổ chức tài chính có liên quan đến hệ thống thỏa thuận này. Các tổ chức tài chính này bao gồm Bank of America, Citigroup, JP Morgan Pursuit, Best friend Financial và Bore hole Fargo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *